Over Mij
Links
Categorie√ęn
Nieuwe Artikelen
Vrienden
Przyroda i ekologia dwie galezie jak wazne w naszym zyciu

Przyroda i ekologia dwie galezie jak wazne w naszym zyciu

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Wszelka firma, która wytwarza odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w którym transportowane będą odpady niebezpieczne. Spedycja takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu