Karta przekazania odpadu Home | Profiel | Abonnement | Archief | Contact | Vrienden
Firma gdzie mozna oddac zuzyte tonery i tusze z drukarek

Recykling i utylizacja materialůw eksploatacyjnych, Karta Przekazania Odpadu23/06/2015
Wody mogą zostać skażone przez sztuczne substancje, będące wynikiem aktywności człowieka, oraz wskutek oddziaływania zwykłych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy niosące ze sobą składniki zanieczyszczające w postaci resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także mase innych. O wiele bardziej groźne dla środowiska są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez ludzi. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale też gazowe i ciała stałe. Przedostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami przeróżnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z terenów przemysłowych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Niebezpieczne substancje przedostawać się mogą do wód także drogą powietrzną, do którego emitowane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód ze względu na sposób ich dopływu, cechuje się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód idealnie w określonym miejscu (np. zrzuty ścieków miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych położeniach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń należą te, które dostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, także zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przy użyciu rozmaitych związków, jakich nie sposób wymienić. Warto aczkolwiek zaznaczyć, że najgroźniejszymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu
0 Reacties | Reageer | Vaste Link